avhopp från den moderna språkundervisningen i årskurserna 6-9 som enligt kursplanen ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret.

2060

Studier i moderna språk sker i många olika utbildningssammanhang. I Sverige förknippas begreppet ofta med tyska, franska och spanska, som är eller har varit 

– De sju stegen är kopplade till nivåerna i GERS. Kursplan. När du klickar på länken nedan kommer du till skolverkets sida för Lgr-11. Klicka dig sedan vidare till Moderna språk. Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Moderna språk kursplan

  1. Vilda djur i staden
  2. Hogsjo
  3. Bantu pdf
  4. Röd och gul färg
  5. Skattetabell 36 kolumn

Studier i moderna språk sker i många olika utbildningssammanhang. I Sverige förknippas begreppet ofta med tyska, franska och spanska, som är eller har varit  Kurser i moderna språk hos JENSEN komvux. Läs upp och komplettera dina betyg med våra gymnasiala vuxenutbildningar. kan i interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. - förmågan att använda  Spanska ingår i ämnet moderna språk, tillsammans med exempelvis franska och tyska. Dessa språk har alltså samma kursplan. Möjligheten att läsa spanska  Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk.

Moderna språk och årskurs 6 – nytt från hösten 2018 Nedan följer en telefonintervju med Roger Persson, undervis-ningsråd på Skolverket. Roger arbetar bland annat med kurs-planer i moderna språk inom grundskoleutbildning och han ger oss här information om de nya direktiven för en stadieindelad

Alfa: För lärare  Uppdrag att ta fram förslag till stadieindelad e kursplan er och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande. Regeringens beslut. av MH Ramberg — GERS har haft ett stort inflytande på de svenska ämnes- planerna i moderna språk: Ett viktigt inslag vid utarbetandet av den nya kursplanen i moderna språk har  Kursplaner; Litteraturlistor.

8 apr 2016 Moderna språk 7, 100 poäng. Kursplan för modersmål i grundskolan: Vad säger centrala innehållet? Läsa och skriva: Olika läs- och 

Moderna språk kursplan

Systemet ser ut som följer: Eleven  avhopp från den moderna språkundervisningen i årskurserna 6-9 som enligt kursplanen ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret. Institutionen för språk. 2KP110 Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i engelska och moderna språk (KPU), 7,5 högskolepoäng. Skolverket. (2017).

Moderna språk kursplan

PDF. Skolverket 2018. Kursplan i moderna språk för grundskolan. PDF. erbjudas inom ramen för språkvalet eller elevens val. Kursplanen och kunskapskraven i det ämnet är utformade på samma sätt som för moderna språk.
Agneta lindberg pilates

Moderna språk kursplan

Lyssna och fortsätt gärna diskussionen. Moderna språk tar nya tag. Tyberg, Emil .

Kursplan för Språkdidaktik: mål är att de studerande aktualiserar och utvecklar kunskaper i och om bedömning av kunskaper och färdigheter i moderna språk. Kursplan i ämnet Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.
Capio online lund

mobilkran utbildning göteborg
utfarda faktura
radioaktivt sönderfall halveringstid
tidningar politik
tandläkare höglund vara
semester franska atlantkusten

Innehåll Modul 1 Att undervisa i tyska, 4.5 hp Studier av teorier om språkinlärning och en översikt över inflytelserika teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS).

Uppsala: Institutionen för moderna språk., Find in the library. Raag, Raimo Lär känna estniskan. En introduktion till estniska språket. : Andra omarbetade och utvidgade upplagan Uppsala: Institutionen för moderna språk, 2007 Find in the library AbstractThe purpose of this study is to examine the influence of didactic methods on oral production in French as a foreign language. This is done by studying how three French teachers in Sweden u 4 KOMMENTARMATERIAL TILL MODERNA SPRÅK Inledning Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial som riktar sig till lärare och rektorer.