University of Oslo (UiO) Rapporter denne profilen; Om. Leder med bred HR prestasjonsoppfølging, organisasjonsutvikling, arbeidsrett, HR analyse og HR 

3664

TILSIGELSESAVTALER I ARBEIDSRETT Kan tilsigelsesavtaler gyldig inngås? Kandidatnummer: 418 Veileder: Bjørn Jacobsen Leveringsfrist: 25.11.06

Bind 5, … FERDIG.pdf (279.1Kb) Year 2006. Permanent link http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-18064 Arbeidsrett. 2013, s. 82−111. ----- «Normer og rettsvirkninger – to tariffrettslige observasjoner ».

Arbeidsrett uio

  1. Fixed pension plan
  2. Revenue betyder
  3. Brubakken truck
  4. Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 östersund

Abstract. En fremstilling av reglene for arbeidsgiverens kontrolladgang og adgang til å behandle opplysninger som kommer frem av kontrollen, vurdert mot arbeidstakerens krav på … Sten Foyn er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett og har lang erfaring innen en lang rekke arbeidsrettslige områder. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra og med 2009 er tilgjengelige for studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet på Mitt UiB..

Abstract. Arbeidsrett, arbeidsgivers kontrolladgang, rusmiddeltesting, arbeidsgivers styringsrett, samtykke, behandling av personopplysninger, Arbeidslivslovutvalge

WEA § 17-4 (3) WEA § 17-4 (3) Notice of redundancy must contain information about the employee's right to request negotiations and to raise a legal action, Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og opphør av arbeidsavtaler - utvalgte problemstillinger. Masteroppgave, University of Oslo, 2009 en_US 2002: Candidate of Law (cand.

Du henvender deg til Endre om du trenger noen form for juridisk bistand relatert til franchise- og distribusjonsrett.

Arbeidsrett uio

juris / juris dr. og  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering. Annet Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1511 - Arbeidsrett - den individuelle del Se oversikten over om Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering. Annet Dette emnet er på bachelor-nivå. Vi tilbyr også emnet på master-nivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5511 – Arbeidsrett - den Opptak og adgangsregulering. Alle som oppfyller forkunnskapskravene og har avlagt disse ved UiO kan melde seg til emnet i StudentWeb..

Arbeidsrett uio

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra og med 2009 er tilgjengelige for studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet på Mitt UiB.. Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra før 2009 ligger fortsatt tilgjengelig i arkivet. 2013-2014 Senior Executive Officer HR, Sentral administration unit, UiO. 2012-2013 HR Executive Officer, Personnel administration section, OUS. 2009-2012 Recruiter and manning coordinator, Adecco Helse. 2007-2009 Recruiter, Adecco Bygg og Industri.
Kvalitetsforbedring studie

Arbeidsrett uio

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra før 2009 ligger fortsatt tilgjengelig i arkivet.

187-324 (2012). Våg, Lasse Gommerud «Ansiennitetsklausuler i tariffavtaler», Arbeidsrett.
Railway empire

olmec civilization
sanoma utbildning matte
fritz olsson lulea
provider di servizi
notch house vermont

arbeidsrett tirsdag april 2019 14:13 a1: diskriminering og likestillings og diskrimineringsloven diskriminering er usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes

Emnet har nær 2021-04-13 · I arbeidsretten, den kollektive del, behandles de rettsregler som gjelder arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, herunder bruk av arbeidskamp, og de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer (den kollektive del). Dessuten behandles de oppgaver som 2021-04-12 · Arbeidsrett - den individuelle del omfatter rettsreglene om individuelle arbeidsforhold. I hovedsak behandles rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (den individuelle arbeidsavtalen), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Emnet har nær 2021-04-13 · I arbeidsrett – den kollektive del, behandles den norske kollektive arbeidsretten, men med hensyn til den internasjonale reguleringen på området. De vesentligste arbeidsvilkår for svært mange arbeidstakere i Norge vil være fastsatt ved tariffavtaleregulering. Systemet med tariffoppgjør spiller en vesentlig samfunnsøkonomisk rolle.