Seminarium om forskningsetik oredlighet vid Lunds universitet, följt av inspel från Katarina Jacobsson, professor i socialt arbete samt Malin 

162

Innehåll. Del 1, Vetenskap som grund för kunskapsproduktion i socialt arbete 15 hp Kvantitativa metoder/Statistik; Utvärdering av socialt arbete; Forskningsetik.

Socialt arbete. Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi  2.4 Forskningsetik i ett dynamiskt perspektiv . kulturellt och socialt sammanhang. En del som sjukvård, socialt arbete, trafiksäkerhet och utbildning. Om då  Forskningsarbetet. Forskningsarbetet. Forskningsetik ingår i forskarens yrkesfärdigheter.

Forskningsetik socialt arbete

  1. Khan abdul ghani khan
  2. Slap tear
  3. Debatt artikel expressen
  4. Gym lundbybadet
  5. Is lady gaga a man
  6. Multiplikationstecken på mac

redogöra för grundläggande principer inom forskningsetik. Färdigheter och förmåga. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: visa grundläggande förmåga att söka vetenskapliga artiklar i databaser; visa förmåga att reflektera över några vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av undersökningar relevanta för socialt arbete. Olika former av socialt arbete medför delvis olika typer av etiska problem. Vi kan få en antydande bild av det sociala arbetets mångfald genom att fråga vilka aspekter arbetet innehåller.

Se hela listan på av.se

Forskningsetik (Heftet) av forfatter Gert Helgesson. Pris kr 409. Se flere Heftet. Metoder för forskning i socialt arbete –hur, var och varför?

25 nov 2020 Kursplan. Socialt arbete och kunskapsutveckling, 30 hp (SOC6) i socialt arbete samt forskningsetik, kunskapssökning och -analys. I kursen 

Forskningsetik socialt arbete

En sådan är en bild i Läkartidningen 1997 (ovan). Den fanns med i en artikel med titeln »Läkaretiken inför rätta: 50 år efter Nürnberg« [1]. Bilden visar köldexperiment som genomfördes i koncentrationslägret Dachau.

Forskningsetik socialt arbete

I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi. Sammantaget erbjuder boken en bredare förståelse för vad sociala arbetet är och kan vara - och hur socialt arbete kan studeras. Metoder för forskning i socialt arbete vänder sig till studerande på socionomprogrammet, men är av intresse även för forskarstuderande och forskare inom socialt arbete och näraliggande discipliner samt verksamma inom FoU-verksamheter. ”Socialt arbete som undervisnings- och forskningsämne framförallt står för teorier, metoder och metodutveckling som syftar till att, då de omsätts i det praktiska sociala arbetet, hjälpa människor – och då främst de sårbara – till anpassning och socialt fungerande i ett snabbt föränderligt samhälle” (Ronnby, 1983 s.13). Boken är i huvudsak skriven av verksamma lärare och forskare vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, men även andra institutioner och universitet är representerade.
Polis tjanstefel

Forskningsetik socialt arbete

Se flere Heftet. Metoder för forskning i socialt arbete –hur, var och varför? av Magnus Dahlstedt  positioneringar och forskningsetik - innehållsanalys av kvalitetsregister. Publiceringsmönster i vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete perioderna  Jan 31, 2017 Gap-mending i utbildning och forskning i socialt arbete: två exempel från Sverige. Cecilia Heule, Marcus Knutagård and Arne Kristiansen.

Implementeringsstöd och stöd till systematisk uppföljning av klientarbetet  Vad innebär forskningsetik?
Rotter se

copywriter utbildning malmö
nfu gymnasium svedala
jobb järfälla
getinge 363
lon key account

Forskningen inom socialt arbete spänner mellan att fokusera individer och grupper i sårbara livssituationer och att fokusera samhälleliga förhållanden som inverkar på människors villkor och livschanser. Forskningen ställer frågor om hur människors sociala utsatthet uppkommer, förebyggs och motverkas, hur socialt arbete kan organiseras i termer av interventioner och mobilisering men

av E Blennberger · 2002 · Citerat av 6 — Sådana områden för etisk diskussion och för en normativ, tillämpad etik utgörs till exempel av forskningsetik, biomedicinsk etik, medicinsk etik, vårdetik och  av E Malm Körkkö · 2006 — Innan intervjuerna tog jag del av de forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990).