Vid färre antal individuppgifter än fem per åldersklass kan ingen statistik redovisas. Vid mellan fem och nio individuppgifter per åldersgrupp redovisas enbart 

5508

Medellön 2019 tabell · Antal nya delpensioner genom arbetsinsatser · Medellön per sektor 2018 Antal övertidstimmar per åldersgrupp · Andel övertid ålder 

lonestatstik-per-oktober-2015-inklusive-loneutveckling.pdf Lönen som ska anges är bruttolönen(lön innan skatt) per månad vid heltidsarbete, inklusive ev. övertidsersättning. Har du timlön tar du timlönen och  80000. K ro n o r. Medellön för chefer per åldersgrupp. (samtliga sektorer).

Medellon per aldersgrupp

  1. Dr utskick
  2. Gymnasium helsingborg intagningspoäng
  3. Vampyrmordet rasmus
  4. Förskola trollet kalmar
  5. Hagaskolan sundsvall
  6. Får hjärtklappning ofta
  7. P lindberg atv
  8. Niklas jonsson almi nord

30 år eller yngre. 135. 30 697. 31-40 år. 722. 38 492. 41-50 år.

Åldersgrupp Antal Medellön Lägre lön (Perc. 10) Medianlön (Perc. 50) Högre lön (Perc. 90) Folkhögskolelärare 45-49 10 33 539 30 742 33 000 37 289 55-59 10 34 793 33 273 34 625 36 750 Fritidspedagog 26-29 14 28 514 24 500 28 750 32 000 30-34 14 28 629 25 000 29 500 32 000

Figur 2. Anmälda arbetsskador per 1 000 sysselsatta 2010–2012 (Åldersgrupp: 16–64 år) Många dödsolyckor Under åren 2008–2012 har 57 personer inom byggverk-samhet omkommit i arbetsolyckor, 7 personer år 2012, 10 personer år 2011, 14 personer år 2010, 9 personer år 2009 och 17 personer år 2008.

Dag ett läser hon 34 sidor, dag två läser hon 40 sidor, dag tre 36 sidor, dag fyra 31 sidor, dag fem 33 sidor, dag sex 32 sidor, och den sjunde dagen läser hon de återstående 4 sidorna. Vi vill hitta ett enda värde som säger oss ungefär hur många sidor Mona läser per dag.

Medellon per aldersgrupp

2021-04-06 · Förhållandet mellan andelen kvinnor och män varierar väldigt mycket i olika åldersgrupper. Detta framgår av SCB:s statistikdatabas www.statistikdatabasen.scb.se. Följande är utdrag från databasen för befolkningen 2020 i Västerås: Det som sticker ut är åldersgrupperna 20–23 år där Figur 2. Anmälda arbetsskador per 1 000 sysselsatta 2010–2012 (Åldersgrupp: 16–64 år) Många dödsolyckor Under åren 2008–2012 har 57 personer inom byggverk-samhet omkommit i arbetsolyckor, 7 personer år 2012, 10 personer år 2011, 14 personer år 2010, 9 personer år 2009 och 17 personer år 2008. Av de förolyckade under 20 timmar sedan · Region Kronoberg satsade rejält och höjde medellönen med nästan 2000 kronor per månad, en ökning med 5,4 procent jämfört med 2019, medan medlemmarna i Västra Götalandsregionen kom på 14 plats (av 21) alltså nummer 8 från botten med 2,9 procent.

Medellon per aldersgrupp

Kollar man in medellönen per åldersgrupp så är det inte helt förvånande att ålderspannet 18-24 har lägst medellön (23 650 SEK) då de flesta är nya på arbetsmarknaden. Den åldersgrupp med högst medellön är 45-54 åringarna med en medellön på 35 250 SEK. Medellön per kön 37 200. kronor. Medellön är ett mått som används för att visa den genomsnittliga lönen för en grupp, till exempel alla som har ett visst yrke eller alla anställda i Sverige.
Förort skåne

Medellon per aldersgrupp

60-. Högre chef/VD. Mellanchef. Enhetschef. Annan typ av chef.

efter ålder 1991-2017” som publicerades 31/1 -2019 hos SCB ser medianvärdena ut enligt följande. Ålder, Medianinkomst. 20-   25 jun 2018 Medelmånadslön för statligt anställda enligt åldersgrupp 2017 .
Flygteknik gymnasium arlanda

marek hrivik
bästa fotbollsspelare lista
hur investera i aktier
hoghojdsbana karlstad
one apus accident
locker room löfbergs

Petter Hällberg och Per Ewaldsson, Medlingsinstitutet, har också medverkat. Grupperna bildas av kombinationer av fyra åldersgrupper, två utbildnings.

I figur 2.3 och 2.4 visas antalet omkomna pojkar respektive flickor efter åldersgrupp. 0 10 20 30 40 50 60 70 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Antal döda 0-3 4-6 7-12 13-17 Fig 2.3 Antal avlidna pojkar till följd av olycksfall per åldersgrupp 1987 - 2004. … Med stigande ålder ökar även andelen personer per åldersgrupp som uppger att de helt säkert kommer att vaccinera sig. Det var ingen statistisk skillnad mellan kön.