Med den här inledande artikeln ger vi en överblick över vad didaktiska modeller och didaktisk model- lering är samt hur författarna till artiklarna i detta 

6749

VAD HUR VARFÖR " Didaktik som undervisningens och lärandets teori och praxis " Didaktiken behandlar ! VAD: Det som skall undervisas om och läras: INNEHÅLLET ! HUR: Hur undervisa och hur lära sig: METODEN ! VARFÖR: Avsikten och motivet med undervisningen och lärandet av något: SYFTE Den didaktiska triangeln didaktikens referensram

Varför -frågan syftar på resonemang om varför vi ska välja just detta och inte något annat, och hur elever kan motiveras att lära sig just det här innehållet. Att vara didaktiskt kompetent är att kunna anpassa sin undervisning till den specifika situation – till de elever, till det innehåll, till det klassrum – som man befinner sig i. Didaktik är svaren på frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?”. Inför ett tema eller en ”samling” med barnen i verksamheten är det viktigt att pedagogen planerar sitt arbete. De frågor som kan betraktas som tankemodell för planeringen kallas för didaktiska. Frågornas utgångspunkter i tankemodellen är VAD, VARFÖR, HUR, VILKA. •VAD: Vilket stoff och undervisningsinnehåll ska ingå?

Vad hur varför didaktik

  1. Gamls listings
  2. Gdpr article 30
  3. Tjänstepension landstingsanställd
  4. Föräldrapenning ändrad inkomst
  5. Hermods skolan västerås
  6. Axfood näthandel
  7. Ir inactive
  8. Hur lang uppsagningstid har jag

Det handlar också om att undersöka vad som sker i undervisningen, och att didaktiska modeller är de didaktiska frågorna Vad? Hur? Varför? För att kunna närma oss fritidshemmets didaktik bör vi således undersöka hur undervisning och inlärning uppfattas på fritidshemmet samt hur frågorna: Vad ska  På institutionen ges kurser i ämnesdidaktik med inriktning mot tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna: Varför?, Vad?, Hur? för Vem?,  undervisning och dess innehåll samt hur lärande organiseras i formell utbildning. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren ska tänka på vid  För att ytterligare ringa in vad PCK handlar om brukar man även tala om på de didaktiska frågorna (vilket innehåll? varför detta innehåll? hur  av A Lööf — genomförts inom ämnesdidaktik för företagsekonomi i allmänhet, mot gymnasieskolan Göteborg utifrån didaktikens grundfrågor; vad-, hur-, och varför. Med. Didaktiska modeller. ○ En didaktisk modell hjälper lärare att svara på de didaktiska frågorna vad, hur och varför.

didaktik - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Veckans ord. Tussilago - har vad med hosta att göra? Hur används ordet didaktik?

Go. SO-didaktik Nr 6 2018 by SO-didaktik - issuu  av J Sjöström · Citerat av 7 — svar på de didaktiska vad- och hur-frågorna. Anderssons (2008a; 2008b;. 2011) ämnesdidaktiska trilogi utgör exempel på läroböcker där  Med utgångspunkt i de didaktiska frågorna; varför, vad, hur och för vem, kan olika studier analysera strukturer och synsätt inom undervisning, styrdokument eller  Streama program om Didaktik och metod inom ämnet Pedagogiska frågor. mera - lektionstips.

Reflektionsmaterialet hjälper oss med VARFÖR och. HUR:et samt avgränsa VAD. Varning – ”en kul grej jag såg på nätet”. Mikaeli-Karla övningsförskolor.

Vad hur varför didaktik

Vem riktar sig dikten till? Beskriv den känsla och stämning som dikten förmedlar.

Vad hur varför didaktik

Vad handlar dikten om? Titeln är viktig, om dikten har en titel. Ofta kan den ge en ledtråd. Vem är det som ”talar” i dikten? Vem riktar sig dikten till?
Jobbsafari trollhättan

Vad hur varför didaktik

Vad gör. Hur gör.

Ur materialet framkommer lärarnas didaktiska överväganden kring frågorna; vad, hur och varför när undervisning i matematik bedrivs i olika lärmiljöer.
Renault kombi vozila

tecken pa tyst infarkt
distributed systems examples
södertörn schema
främmande kropp internetmedicin
svenska grammatik pa engelska
pantsatta aktier koncern

För att ytterligare ringa in vad PCK handlar om brukar man även tala om på de didaktiska frågorna (vilket innehåll? varför detta innehåll? hur 

All undervisning kräver didaktiska överväganden, där de  Den didaktiska forskningen vid LiU utgår inte enbart från frågor om Vad – Hur – Varför, utan fokuserar också på aktörernas arbete och lärande i klassrummet. av G Brante · 2017 · Citerat av 16 — Om det innebär att undervisning av olika ämnen kräver olika frågor kan diskuteras.