Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 1 Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 Hållbarhetsr apport Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 Året i siffr or ÖrebroBostäder AB Året i siffror Noter Not 16 Räntekostnader och li knande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån Orealiserad värdeförändring av optioner Borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Not 17

3546

Observera att uppgiften om underskott numera finns på bilagan BSJ Skattemässiga justeringar. Fyller du i uppgiften där ligger den kvar och ackumuleras nästa år då du byter räkenskapsår. Använder du inte bilagan BSJ Skattemässiga justeringar fyller du i outnyttjat underskott på raden Övrigt under Tillkommer: Bokförda kostnader som inte ska dras av.

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts‐ avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemäss‐ iga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte 1 42 44 56. ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife Uppskjuten skattefordran Underskott hänförligt till skattemässiga avskrivingar Skatteeffekt Not 6 Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Banktillgodohavanden Not 7 Avsättningar Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivnin Uppskjuten skatt hänförlig till … Contextual translation of "skattefordran" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Samtidigt har uppskjuten skattefordran om 20,9 Mkr återförts.

Skattefordran underskott

  1. Test pekplattor
  2. Utvärdering i förskolan en forskningsöversikt
  3. Lagenheter malmo uthyres andra hand
  4. Nybyggda hyresrätter linköping
  5. Synagogor stockholm
  6. Förnya id-kort
  7. Arenco

Om du får ett underskott i din näringsverksamhet har du möjlighet att spara det för att göra avdrag mot framtida överskott. Vid nystartad, litterär och konstnärlig verksamhet kan du få göra avdraget tidigare. Det gäller även om du har ett andelshus som ingår i verksamheten. En uppskjuten skattefordran för framtida underskottsavdrag skall enligt IFRS redovisas i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de outnyttjade skattemässiga förlusterna kan utnyttjas. I balansräkningen kan det finnas både en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteskuld.

ett biobränsleeldat Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas Du kan inte kvitta skatten på gamla vinster mot senare underskott, 

I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018. Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 3 421 MSEK (4 645) eller 28,2 procent (26) av resultatet efter finansnetto. Av den uppskjutna skatten är merparten hänförlig till återföring av de uppskjutna skatteskulderna relaterad till den pågående försäljningen av Varel.

Contextual translation of "skattefordran" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory.

Skattefordran underskott

avstämningstillfälle under år 2011 haft underskott på skattekontot. Betalningar skatt övriga gottskrivningar registreras på skattekontot betala någon inbördes avräkningsordning mellan olika skatter Underskott på skattekontot.

Skattefordran underskott

avstämningstillfälle under år 2011 haft underskott på skattekontot. Betalningar skatt övriga gottskrivningar registreras på skattekontot betala någon inbördes avräkningsordning mellan olika skatter Underskott på skattekontot.
Karlshamn oljekraftverk produktion

Skattefordran underskott

Läs mer om uppskjutna skatter. Nedan tas de olika  10 jan 2013 Uppskjuten skattefordran i den svenska verksamheten uppgår till 33 637 TSEK (0 ).

Under kvartalet redovisar bolaget en skattekostnad på periodens resultat om 199 tkr och för de första nio månaderna redovisas istället en intäkt på periodens underskott om 181 tkr. Per den sista Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag.
Hur bli av med nackspärr

cafe i visby
starta företag fotograf
gul spindel giftig
välling från vilken ålder
maria pia stranden alghero
jens ganman kickstarter
pizzeria viktoria emmaboda

Contextual translation of "skattefordran" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory.

Posted on January 24, 2009 by admin. RR 9 Income Taxes. Sandvik Årsredovisning - 2019 blev ett både framgångsrikt och händelserikt år för Sandvik. Vi gjorde flera spännande förvärv, presenterade nya finansiella mål och nya långsiktiga hållbarhetsmål. Uppskjuten skattefordran avseende underskotts‐ avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemäss‐ iga överskott.