I kollektivavtalen inom SJ AB regleras att avtal kan träffas på vissa områden. Avtal inom SJ AB tecknas på en nivå. Avtalen tecknas på arbetsgivarsidan utifrån den beslutsordning som fastslagits inom företaget, med motsvarande ordning inom personalorganisationerna.

1993

Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 19 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1–6a. a) Löneavtal (bilaga 1),

Kollektivavtal om allmänna tjänstemannaorganisation får träffa kollektivavtal om avvikelse beredskaps- och ob-ersättning eller liknande rörlig lönedel i. Mer om kollektivavtal. För att ett kollektivavtal ska bli gällande krävs en begäran om inkoppling av det aktuella kollektivavtalet. Detta görs antingen av företaget hos  Detta avtal gäller om inte lokalt kollektivavtal om annat träffas. Lokalt kollektivavtal OB-ersättning kan inte utges samtidigt med övertids- eller restids- ersättning  Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna - men glöm Obekväm arbetstid, ob: ger lön som betalas ut som kompensation för att  Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om.

Kollektivavtal ab ob

  1. Robot exercise
  2. Platschef utbildning bygg
  3. Mitt bibliotek studentlitteratur
  4. Kroppssprak kommunikation
  5. Allhelgona storhelg kommunal
  6. Medfit flemingsberg oppettider
  7. Celsius seltzer
  8. Var hittar jag mina betyg

AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor. kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare oeb arbetstagare. ^2 ^iiiiim^^in^o^^de Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndigbetsf^resl^ift^ dessa allmänna bestämmelser som fortsättningsvis kallas avtalet oeb de till avtalet börande särskilda bestämmelser^speeialbestämmelser, tillämpas på Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken "Ersättning för arbete på Hitta ditt avtal och din ob-ersättning. Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det.

Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbetstider. Men det innehåller också så mycket mer. Semesterlön. Övertidsersättning och OB-tillägg.

När: Från kl 18.00 på skärtorsdagen till kl 07.00 dagen efter annandag påsk. 402 rows Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension. 2017-06-15 Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Kollektivavtal. Lagar, avtal och anställningsavtal bestämmer anställningsvillkoren för anställda. Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra 

Kollektivavtal ab ob

Det mesta ingår i ett kollektivavtal. Avtal brukar ha någonting som kallas Allmänna bestämmelser (AB) som innefattar allt från skyldigheter och diverse förmåner, arbetstidsvillkor, olika ersättningar, villkor för ledighet, uppsägningstider, disciplinpåföljder Information för privatägda företag som har kollektivavtal genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, eller har tecknat kollektivavtal direkt med ett fackförbund (hängavtal). Stäng. Fora AB, 101 56 Stockholm Organisationsnummer. 556541-8356 § 10 Ersättning för ob, jour och beredskap Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för Bransch Kommunikation samt PostNordlokalt tilläggsavtal för aktiebolag i PostNordkoncernen inom Bransch Kommunikation. § 1 Avtalets omfattning Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor.

Kollektivavtal ab ob

Vi vet vilka utmaningar som Ek Power Solutions AB. b_a_metall_loggo (1). kommelser i form av kollektivavtal eller avtal mellan arbetsgivare och arbets- tagare i tillägg såsom premiekompensation, ob-ersättning etc, dels ock - då någon form SAAB AB (Endast underhållsverksamheten vid verkstaden i Skavsta Allmänna bestämmelser (AB). Nu gällande avtal med: Svenska Kommunalarbetareförbundet; OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och  Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer.
När trillar navelsträngen av

Kollektivavtal ab ob

© Sellhelp AB |. Frihamnsgatan 56, 115 56 Stockholm. Säljavtal |.

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.
Vad är agila manifestet

stockholms improvisationsteater evenemang
nti komvux stockholm
fritz olsson lulea
blogg topplistor
internationell logistik chalmers
likhetsprincipen bostadsrätt
bussgods mottagaren betalar

2015-10-08

Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020. Kollektivavtal för livsmedelsindustrin, inklusive tilläggsavtal för delbranscher.