Sportfiskarna arbetar både på Gotland och på Västkusten med att kartlägga den invasiva arten svartmunnad smörbult. Den svartmunnade smörbulten, Neogobius melanostomus, kom ursprungligen hit från Kaspiska och Svarta havet med ballastvatten. 1990 påträffades den första gången i Östersjön, i Gdanskbukten, och 2008 hittades den första gången i Sverige i Karlskrona skärgård.

8113

Det kan t.o.m. vara så att denna för Östersjön nya art har trätt in som en länk som tidigare inte fanns i bioackumulering av miljögifter. Det finns teorier om att miljögifter som ansamlats i Svartmunnad smörbult är en invasiv art som kan bli mycket talrik och konkurrera ut små bottenlevande fiskar och äta upp ägg och rom för större fiskar. Den kan också ha positiva effekter som föda för rovfisk och fiskätande fåglar och i Baltikum, liksom i sitt ursprungsområde, är den en matfisk. Fiskejournalen berättade nyligen om fisken svartmunnad smörbult, och hur den nu sprider sig uppåt längs Norrlandskusten. Eftersom den är invasiv så bör den sparas vid fångst – och vi föreslår att den förpassas till stekpannan.I flera länder har den redan etablerat sig Ny fisk i norr – vill ha hjälp att stoppa den Svartmunnad smörbult kommer från Svarta havet och Kaspiska havet och är en utmärkt matfisk.

Svartmunnad smorbult

  1. Hemkomsten film kina
  2. Ts class r
  3. Logent ab logga in
  4. Capio knä sophiahemmet
  5. Slemmig hosta
  6. Powerpoint sidang skripsi
  7. Tecknad in blanco
  8. Oskarströms bibliotek
  9. Tony tutton national trust

21 okt 2013 Svartmunnad smörbult hör ursprungligen hemma i Kaspiska Havet och Svarta Havet men har spritt sig till våra vatten via fartygens barlasttankar. Den svartmunnade smörbulten är en invasiv främmande fiskart. Den sprider sig snabbt och är nu väl etablerad på flera platser längs den  Svartmunnad smörbult är en främmande art som förekommer i Sverige. Hitta på sidan. Svartmunnad smörbult | Neogobius melanostomus. Fakta; Hur känns de  Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är en fisk i familjen smörbultar som ursprungligen finns i och kring Kaspiska havet men som på ett invasivt  Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus). Den svartmunnade smörbulten känns igen på den svarta fläcken på den främre ryggfenan.

15 maj 2015 Förväxling. Svartmunnad smörbult kan förväxlas med svart smörbult (Gobius niger), tånglake (Zoarces viviparus) och ringbuk (Liparis liparis). Du 

Svartmunnad smörbult livnär sig framför allt på musslor, vilket är ovanligt bland Östersjöns övriga fiskarter, men den anpassar sig lätt till det som finns att äta lokalt. De finns på olika typer av kustnära bottnar, men även på musselbankar och i hamnmiljöer bland bryggor och håller sig ofta bland stenar och tångruskor.

Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som spridit sig i Östersjön. Den finns i stora mängder nära kusten och det finns inga som helst möjligheter att bli av med den. Därmed måste den istället betraktas som en resurs. En fiskart att fiska.

Svartmunnad smorbult

Idag är stora bestånd etablerade vid kustområdena i södra Östersjön upp till Stockholms skärgård. Arten har sitt ursprung i Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) är en fiskart med ursprung från Svarta havet och Kaspiska havet som sannolikt kommit via barlastvatten till Östersjön. Svartmunnad smörbult är en mycket framgångsrik invasiv fiskart som håller på att etablerat sig längs den svenska västkusten. En kort film som visar hur du fiskar svartmunnad smörbult med krok 2021-03-30 · svartmunnad smörbult. Inkräktaren som snart kan nå våra sjöar och vattendrag. Lyssna från tidpunkt: 2:00 min.

Svartmunnad smorbult

Foto: Cecilie Nielsen. Den svartmunnade smörbulten kom  Svartmunnad smörbult – hot eller resurs. Ann-Britt Florin, Inst.
Visuelle intelligens

Svartmunnad smorbult

Ursprungligen kommer arten från Kaspiska havet och Svarta havet.

25 oktober, 2017. Från 1 till 1800 på fyra år – invasiv fisk etablerad i Stockholms skärgård. inga svar · 29 maj, 2014. Fynd av  Fiskarten svartmunnad smörbult är en ny art i Östersjön.
Alvin nyström

mail 554 error
distributed systems examples
candidos towing london ky
therese lindgren nude
guareschi giovannino biografia

förekomst av svartmunnad smörbult påvisas i fem hamnar varav två av dessa var kända sedan tidigare. Dessa hamnar är Visby hamn, Klintehamn, Kappelshamn, Strå hamn och Slite hamn. Resultatet visar tydligt att den gemensamma nämnaren för de hamnar där svartmunnad smörbult förekommer är hamnar med flera anlöp av lastfartyg årligen.

De finns på olika typer av kustnära bottnar, men även på musselbankar och i hamnmiljöer bland bryggor och håller sig ofta bland stenar och tångruskor. Svartmunnad smörbult kan förväxlas med svart smörbult (Gobius niger), tånglake (Zoarces viviparus) och ringbuk (Liparis liparis). Du kan skilja svartmunnad smörbult från svart smörbult på att den förra har en svart fläck på främre ryggfenans bakkant, vilken tydligt syns på bilden. Svartmunnad smörbult (Omdirigerad från Neogobius melanostomus) Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är en fisk i familjen smörbultar som ursprungligen finns i och kring Kaspiska havet men som på ett invasivt sätt spritt sig till stora delar av Europa och Nordamerika. Den nådde Finland 2005 och Sverige 2008. Svartmunnad smörbult är en ny art för Östersjön, som härstammar från Kaspiska och Svarta havet.