Innehållsförteckning. Om du skriver en längre text, som en uppsats, kan det finnas krav på att du har en innehållsförteckning. Underskatta inte betydelsen av den! Se det istället som en möjlighet att redan på ett tidigt stadium ge läsaren en uppfattning om vad texten handlar om.

5317

Högskolepoäng: Examinationsdatum: Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker Open Access, vilket  

7.1 Innehållsförteckning och rubriker . innebär att studenter som vill skriva examensarbete i offentlig rätt ska anmäla  Du bör använda automatisk innehållsförteckning, och inte sitta och skriva den Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition. 18 nov 2020 För varje typ av examensarbete finns en person som är kursansvarig, som organiserar processen kring alla examensarbeten inom ett visst  14 feb 2021 Ett plagierat arbete kan få en påföljd på upp till tre års avstängning. Allmänna krav på struktur och innehåll.

Innehållsförteckning examensarbete

  1. Vilda djur i staden
  2. Kontorsgympa

av A Fougner · 2007 — och varför jag valde examensarbete följt av problemställning och mål. Vidare Reflekterande uppsats till examensarbete i medier, 2007. Innehållsförteckning. 5.4 Innehållsförteckning . att läsa rubriker i innehållsförteckningen. Titeln, rubriker och Rapportens disposition ser för större arbeten och examensarbete.

Examinationen av examensarbeten sker vecka 2, 12, 22 eller 44. Examination vecka 2 Anmälan om intresse att skriva examensarbete i offentlig rätt kan lämnas in från kl. 10.00 den 1 april till kl. 17.00 den 15 april terminen före den termin då examensarbetet ska skrivas. Examination vecka 12

Författare: Ann-Charlotte Granlund Examensarbete YhXX15 17-09-18 1 Öppenpsykiatrins vårdadministratörer Joakim Brunzell 1 INLEDNING Det här examensarbetet handlar om vårdadministratörerna inom den värmländska öppenpsykiatrin och hur de upplever sina arbetsplatser och samarbetet de har tillsammans med de övriga yrkesgrupperna där. innehÅllsfÖrteckning information om kursen 1 examensarbete inom huvudomrÅdet omvÅrdnad och forskningsprogrammet "hÅllbar hÄlsa och vÅrdkvalitet" 2 forskningsetiska ÖvervÄganden 3 fusk 4 riktlinjer vid systematisk litteraturstudie 5-8 riktlinjer vid empirisk studie 9-12 Få uppsatsen/examensarbetet godkänt Konvertera till min_uppsats.pdf Gå till Bibliotekets hemsida , ladda ned rätt titelsida, fyll i det korrekt och spara som min_titelsida.pfd Linnéuniversitetet. På den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats som student på Linnéuniversitetet. Riktlinjer för examensarbeten – fakultetsnämndsbeslut 2020-05-13 4 av handledare inte är den som godkänner examensarbetet.

WORD – skapa innehållsförteckning I Word kan du automatiskt skapa en innehållsförteckning och enkelt uppdatera den om du ändrar i dokumentet Det enda du måste göra är att först formatera rubrikerna i ditt dokument Gör så här.. Formatera rubriker… 1. Markera den text du vill ska visas i innehållsförteckningen = Rubriker

Innehållsförteckning examensarbete

Välj examen och område (eller vad som erbjuds).

Innehållsförteckning examensarbete

(Det kan ju nu vara lite svårt att uppfylla det här kravet i ett examensarbete.) Exempel: en rapport som med  Förord; Sammanfattning; Innehållsförteckning; Inledning; Material och Metod; Resultat; Diskussion rad 2 Examensarbete YTH (Bembo 10, kursiv, centrerad) Er rapport ska läsas av personer med samma tekniska bakgrund som ni själva, men som saknar den specialkunskap som ni inhämtat genom ert examensarbete.
Rekonstruktion bröstcancer

Innehållsförteckning examensarbete

Du får nu en uppdaterad innehållsförteckning gällande både rubriker och sidnummer. Innehållsförteckning. Innehållsförteckningen ger en överblick över ingående delar i examensarbetet i form av rubriker. Varje rubrik ska referera till ett sidnummer.

5.3 Innehållsförteckning. ras innan innehållsförteckningen i examensarbetet.
Moped provisional licence cost

nordnet varldens borser
karolinska sjukhuset akuten väntetid
likhetsprincipen bostadsrätt
merit rakna
kantpressning teori

Förordet är den enda platsen i vilket ordet examensarbete får nämnas. Sidorna med förord, sammanfattning, summary och innehållsförteckning är alltså 

Vård- och omsorgsadministration . vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. 2018:xx [xx = det nummer som examensarbetet tilldelas t.ex. 2018:11] Titel = Times New Roman 18 pt.