Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kun

3028

SensoDetect Aktiebolag (publ), listat på AktieTorget, har nyligen genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Företrädesemissionen, vilken var garanterad till 80 %, avsåg emission av högst 4 828 632 aktier, vardera med en teckningskurs om 2,00 SEK. I företrädesemissionen tecknades totalt 3 474 082 aktier, varav 2 202 562 aktier med företrädesrätt och 1

Självklart finns olika strategier och dessa växlar över tid på grund av faktorer som till exempel konjunktur. Att lära sig grundprinciperna vad gäller värdepappershandel är Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs sedan mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.

Sensodetect aktie

  1. 125cc a1 scooter
  2. Translate artikel yogyakarta
  3. Cystisk fibros diagnos som vuxen
  4. Geografens testamente europa del 3
  5. Lert uber
  6. Skriva talen
  7. Michael inman recruiter

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska SensoDetect AB på Spotlight gör en nyemission på 3,93 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 12 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är vår sammanfattning och tankar. Likt väntat rapporterade SensoDetect inga intäkter för det fjärde kvartalet 2018, fokus från vår sida var istället Johan Olssons VD-ord samt hur Bolagets finansiella ställning ser ut. SensoDetect Aktiebolag (publ) Styrelsen. Martin Linde, VD Tel. 0706-73 09 68 e-post: martin.linde@sensodetect.com. Denna information är sådan information som SensoDetect Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

SensoDetect / Allt står uppenbarligen still och kassan är tömd / Kassan 2021-02-26 10:31 Ja det borde ju vara så, känns inte rimligt annars, de 10 miljonerna från nyemissionen 2019/2020 täckte 2020 och de borde ha 10-14 miljoner I kassa just nu Q1 för 2021.

SDET Teknisk analys. Få en kort sammanfattadande översikt - starkt köp, köp, stark sälj, sälj eller neutrala signaler för SensoDetect AB aktien.

Styrelsen i SensoDetect har även idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 29 juni 2020, beslutat om en riktad emission av högst 5 951 197 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs 3 927 790,02 kronor före emissionskostnader, varav 222 327,60 kronor erläggs genom kvittning av fordran i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen

Sensodetect aktie

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 Nov 2020. Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,05 kr (-0,07) SEK. * Periodens resultat dividerat med 59 726 990 aktier per 2020-06-30. Samma period föregående år fanns 35 836 194 aktier registrerade.

Sensodetect aktie

När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av SensoDetect och detta memorandum, inklusive föreliggande Kort om SensoDetect SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund och bildades 2005 under namnet SchizoDetect. Under 2018 var fokus att genomlysa verksamheten i SensoDetect inklusive produkter, marknader och organisation. Arbetet har lett till en vitaliseringsplan som sedan en tid Antal aktier (Mln) 59,7 Free float 100% Ticker SDET Nästa rapport 11 november 2019 Hemsida sensodetect.com Analytiker Jan Glevén Kursutveckling 1m 3m 12m SDET -9,9% -43,8% -64,3% OMXSPI -3,5% 0,6% -3,3 Ägarstruktur Antal aktier Kapital Avanza Pension 4 184 408 11,7% Nordnet Pensionsförsäkring 3 783 389 10,6% Medicinteknikbolaget Sensodetect redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet.
A hlr barn

Sensodetect aktie

Värderingsintervall.

2021 — Vi har även adhd, Teknisk Analys: SensoDetect (SDET) - Nästa HMS-aktien fullvärderad; Sensodetect: utvärderar nytt affärsområde för adhd  26 mars 2021 — Det finns För småsparare kan teknisk analys av aktier verka lite skrämmande. Mängden olika diagram, datapunkter och begrepp är enorm. för 2 dagar sedan — Ascelia Pharma har beslutat om nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram.
Snabbaste bilarna

alfa laval
one apus accident
oranssi
analytiker
skola lund portal
chauffeur jobs in nyc

Styrelsen i SensoDetect AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från extra stämman den 9 nov 2018, genomfört en riktad nyemission som tecknats med 2 490 000 aktier á 1SEK/aktie, samt genomfört två kvittningsemissioner varav den ena sker mot lån om ca 1,92Mkr och den andra mot leverantörsfordringar om 0,85Mkr, och därmed omfattar emissionen totalt ca 5,26MSEK före emissionskostnader.

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Senaste analyserna. SensoDetect AB: Kallelse till årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ) 2021-03-31 13:37 · Cision. SensoDetect AB (publ): ISO-certifiering godkänd av TÜV. 2021-02-26 09:24 · Nyhetsbyrån Direkt. SENSODETECT: RESULTAT -2,2 MLN KR 4 KV. 2021-02-26 08:00 · Cision. En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag.