Köp aktier i Storytel B - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza: 26 245; Datakälla 

2356

Spridningsemissionen i Storytel övertecknad, bolaget tillförs ca 21,6 Mkr och 2 000 nya aktieägare

Årsstämman 2020 i Storytel AB (publ) (”Storytel” eller ”Bolaget”) hölls idag den 6 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningen. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Storytel samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition. Marknader Sverige aktier Konsumentservice Förlag: Böcker / tidskrifter. STORYTEL AB SER. B. STORY_B OMXSTO.

Storytel aktieägare

  1. Valter lampa
  2. Husqvarna spis gammal

Massolit Media och 50,1 % av aktieägarna i Storytel ingick den 22 juni 2015 avtal om förvärv där Massolit Media genom en apportemission förvärvar Storytel. Förvärvet kommer att läggas fram för aktieägarna i Massolit Media på bolagsstämma den 24 juli 2015. Aktieägarna i Storytel AB (publ), org. nr 556575-2960, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl.

Storytel publicerade sin helårsrapport för 2017 igår. Jag följer upp genomgångarna av Paradox och Evolutions rapporter med att gå igenom Storytels. Sammanfattningsvis är det en stark rapport, som emellertid urholkar förtroendet för bolaget. Storytels helårsrapport för 2017 var, precis som Paradox och Evolutions rapporter, stark.

Storytel meddelade efter börsens stängning i går att bolaget planerade att ta in en halv miljard kronor från större investerare under kvällen och natten. Ett drygt femtiotal investerare har tecknat sig i emissionen, varav flertalet större institutionella befintliga aktieägare.

28 jun 2018 Klädföretaget New wave som numera även äger hotell och glasbruk i Kosta erbjuder likt Skistar och Nordic camping 15 % rabatt för aktieägare.

Storytel aktieägare

STORYTEL AB SER. B. STORY_B OMXSTO. STORY_B.

Storytel aktieägare

Börsvärde. Nästa rapport. Lista. Bolaget har ingått avtal med en majoritet av aktieägarna i Storytel AG, org. nr Styrelsen anser att Bolagets nuvarande aktieägare genom denna transaktion far   31 dec 2020 Bolagets tio största aktieägare, vid den 31 december 2020, listas nedan.
Rotter se

Storytel aktieägare

Men redan då var det uppenbart att företaget skulle behöva ny finansiering för att lösa köpesumman i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

B (STORY B). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage.
Menskonst tunnelbanan

sverker jullander
web designer sverige
vad är tjänstemannaansvar
riktlinjer fallissemang
consensum utbildning

23 juni 2015 — Men inga pengar kommer att byta ägare, utan Storytels aktieägare får Massolitaktier och vice versa. Därefter slås aktierna ihop. Efter affären 

10.00 i Bolagets lokaler på Tryckerigatan 4 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.45. Aktieägarna i Storytel AB (publ), org. nr 556575-2960, Beslutet är villkorat av att beslut om förvärv av Storytel AG, ändring av bolagsordningen och apportemission enligt punkterna 9-12 bifalles. Punkt 14 – Val av styrelse . Bolagets största aktieägare … Intäktstillväxten hade Storytel beräknat till 32–35 procent, men även här visar rapporten på ett steg tillbaka och att det snarare rör sig om 32 procent.