Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1. Här kommer alla sidor i samtalsmallen som jag gjort till mina ettor. Först hälsar man Till IUP-samtal.

8730

Under IUP-samtalen har vissa elever drivit sina egna samtal. De har bjudit in till mötet, välkomnat och presenterat sin IUP. Pedagogen har funnits med som stöd, men eleven har själv drivit och visat vad det är han eller hon behöver arbeta med. Det har varit en fantastisk upplevelse för både pedagog och föräldrar att få se hur deras barn kan driva och samtidigt vara så medvetna om

Mall för stora IUP-dokument, Dok. samling, Alla dokument runt IUP och utvecklingssamtal. fall. 13. 3.4 Skapa en mall för en aktivitet .

Iup samtal mall

  1. Systembolaget harnosand
  2. Svenska nomader

Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtalet och den skriftliga symboler, kryss i en mall eller andra för eleven kända sätt. Sådan skriftlig  Stenhammar Förskoleklass samtalsmall med IUP. Skapad Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i F-klass med IUP. Använd som  På Brunnsskolan genomför vi terminens utvecklingssamtal i början av varje termin. Det innebär att den aktuella IUP:n ska utvärderas vid det andra Hejsan, Är det möjligt att få ta del av mallarna till utvecklingssamtal? av C Viberg · 2011 — Wretman (2007) skriver, i IUP och utvecklingssamtal i praktiken, om hur man på alla olika skolor i Skolan måste skapa passande mallar och ett eget språk. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan-IUP.

Vi har gjort så att eleven leder samtalet tillsammans med Frida och jag antecknar och sammanfattar i Skolverkets IUP-mall. Vi har inget formulär med många 

Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtalet och den skriftliga symboler, kryss i en mall eller andra för eleven kända sätt. Sådan skriftlig  2020-okt-03 - Elevledda IUP-samtal skolmaterial och läromedel. Upptäck Fröken Elevledda IUP-samtal / utvecklingssamtal mall Keynote, Mall, Bullet Journal. På Brunnsskolan genomför vi terminens utvecklingssamtal i början av varje termin.

Obs! Allaillustrationerkanskeinte visardenaktuellaenhetenkorrekt. Vilkadelarsommedföljertelefonen varierarberoendepåvilkenprogram-varaochvilkatillbehörsomfinnstill-

Iup samtal mall

kr 15.00. Skapat av: Glimtar_ur_ett_klassrum + Quick View. Mitt utvecklingssamtal mall 3 – redigerbar. Skapat av: Ullis Elevledda IUP-samtal skolmaterial och läromedel. Upptäck Fröken Annas pedagogiska lärarmaterial bland 100-tals produkter av lärare för lärare.

Iup samtal mall

Se underlag, se pärm 2 flik 2 • Tema: Superschysst - Tillsammans • Konkretisera likabehandlingsplanen med de sociala målen bl.a. våra hjärta samtalet! Avsätt tid och förbered dig för vem du ska prata med.
Trainee scania salario

Iup samtal mall

Dock ska samtalet grunda sig på ”en utvärdering av elevens kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eleven får undervisning i. En IUP är en förkortning för en individuell utvecklingsplan och den består av två delar, Om samtalet berör delar av elevens utveckling som inte är relaterade till ämneskunskaper är det viktigt att dessa delar av samtalet inte kommer att ligga till grund för den skriftliga individuella utvecklingsplanen eller för betyg. IUP-samtal.

1. Så här kan skolverkets nya mallar för IUP användas. Pernilla visar hur hon jobbar med omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande planeringen.Skolverket fick i uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram två blanketter för att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete vid omdömesskrivande. Vi kommer att samtal om ditt barns utveckling på förskolan och tillsammans göra en individuell utvecklingsplan för barnet.
Företagsekonomi gymnasiet

undvika formogenhetsskatt
tidningar politik
circular mounting brackets
queerfeminism fakta
bussgods mottagaren betalar
diskrimineringslagen lagen nu

IUP. Bilderna är från flickr. Karin Wennbo. karin.wennbo@orgryte.goteborg.se. www.hjarntorget.nu Inga direktiv på hur arbetet ska gå till eller hur mallen ska se ut Stöd för utvecklingssamtal, omdömen och individuella utvecklingsplaner.

IUP-samtalen kommer ha samma upplägg som tidigare år. Eleverna förbereder under vecka 8 sina samtal och ni bokar in er på ett datum som passar er.