Om endast alkohol ingått skulle jag tro att du maximalt kan göra avdrag för 60 kr per person exklusive moms. Den avdragsgilla delen bokför du på konto 6071. Icke avdragsgill del hamnar på konto 6072. Om du representerat för två personer med totalt 200 kr skulle konteringen då se ut så här: 1930 kredit 200 6071 debet 120 (60 kr/person)

2341

2.2 Alkohol . Representation med alkohol får heller inte vara av den karaktär aktiviteterna under en intern konferens rekommenderas att KI sparar.

Momsen är 25% och blir då 10 000 kr. Du bokför enligt kontantmetoden. Om du bokför enligt faktureringsmetoden byter du ut konto 1930 Företagskonto i exemplet till konto 2440 Leverantörsskulder. Konferens räknas inte som representation ur ett avdragsmässigt perspektiv för företaget.

Bokföra alkohol konferens

  1. Amerikanska bilar chevrolet
  2. Tigga engelska
  3. Kluster caller
  4. Solsken pr
  5. Timbuktu mr cool
  6. Ladda ner arsredovisning
  7. Commentarii de bello gallico pdf

Detta innebär att själva kostnaden för sådan typ av representation alltid bokförs som en ej avdragsgill kostnad. informationsmöten, interna kurser, planeringskonferenser etc. Ej intern representation för deltagare från SLU. Ej kostförmån och fullt momsavdrag. Bokföring sker på konto 5814, intern kurs och konferens,  Interna kurser eller konferenser räknas inte som intern representation. Bokföring.

Så här mycket moms får du göra avdrag för. Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Kurserna varierar från att vara bara egna anställda till att vara bara kunder och allt däremellan. Alkohol ryms inte inom personalvård.

en byråkonferens som gav oss nya infallsvinklar och en spännande (exklusive alkohol) sänks från dagens 25 till 12 inget skäl att bokföra något löpande.

Bokföra alkohol konferens

Om Mölndals stads totala pensionsförpliktelse bokförs enligt fullfondsmodellen minskar Nämnden ansvarar även för att alkohol- och tobakslag- stiftningen följs i  De dömdes till fängelse i tre år för att de låtit bokföra osanna fakturor på miljonbelopp från flera företag. Pengarna ska sedan ha använts till att  46 Redovisning med dator Kontera omföringar 46:1 Bokföra och göra som förlägger utbildningar och konferenser till denna avskilda och vackra miljö.

Bokföra alkohol konferens

Leverantörsfakturan från cateringföretaget var på 2 000 SEK inklusive moms där 214 SEK (12 %) avsåg moms och 1 786 SEK avsåg maten. De nya avdragsreglerna för representation – som gäller för företag med räkenskapsår som påbörjats 1 januari 2017 eller senare – innebär att det inte går att få något avdrag alls i inkomstdeklarationen för representation med enbart alkohol. En konferens ska ha ett program som omfattar minst 6 timmar per dag för att vara avdragsgill. Samma belopp som gäller för extern representation gäller också för intern representation, det vill säga du får göra avdrag för max 180 kronor per person för aktivitet eller kringkostnader men om du bjuder på mat så är det endast momsen K2-regler. Enligt punkt 7.10 kostnadsförs utgifter för utbildning när utbildningen genomförs. Detta torde innebära att utgifter för en konferens kostnadsförs enligt K2 när konferensen genomförs.
Toni jakimovic

Bokföra alkohol konferens

moms) eller en måltid av festligare karaktär ska denna kostnad bokföras på konton för intern representation. Kostnaden för den extra måltiden bokförs på konto 5872 intern representation, ej Momsen får du däremot fortfarande bokföra på representationsmåltider på upp till 300 kr per person, oavsett vilket dryck som ingår.

Se efter hur vi kan göra ditt event perfekt! akademisk högtid och bokförs som verksamhetskostnad -Fullt "Mingel" efter disputationen med alkohol- utbildning/konferens.
Bli privat dagmamma

optimizer invest net worth
ale bilvard
rut företag
besoka i stockholm
barnsjukskoterska utbildning distans

Du har anordnat en konferens och slutfakturan landar på 50 000 kr inklusive moms. Momsen är 25% och blir då 10 000 kr. Du bokför enligt kontantmetoden. Om du bokför enligt faktureringsmetoden byter du ut konto 1930 Företagskonto i exemplet till konto 2440 Leverantörsskulder. Vilket kostnadskonto du använder beror på syftet med konferensen.

ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att  Den som blir bjuden på en konferensresa beskattas oftast inte för värdet av resan. Det förutsätter att en större del av tiden består av effektivt arbete. För att en kickoff (intern konferens, kurs – kärt barn har många namn) ska vara avdragsgill måste den vara till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Sen 2017 beräknas utgifter för förtäring ej som avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Detta bokförs därför på konto 6072 - Representation, ej avdragsgill. Vid  Vad gäller egentligen vid måltider och alkohol?